skip to Main Content

Vi sitter på fagkompetanse og verktøy til å yte deg den beste service. I lønnsoppdraget er det naturlig at også feriepenger, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med.

  • Vi hjelper deg med håndtering av tjenestepensjon og forsikring
  • Oppfølging av sykemeldte
  • Personalhåndbok og arbeidsavtaler
  • andre spørsmål dere sitter på i forbindelse med ansatte
Back To Top